Website & Servers Monitoring Service

Отстъпка

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Договорена отстъпка се дава само ако предплатите за по голям период.

Период на Договора Договорена Отстъпка
Месечни -
тримесечие 5%
Половин година 10%
Годишно 15%

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.